Polityka prywatności

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności podstawowego rozporządzenia UE w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO), jest:

Jan Kisiel
info@fotojan.eu

Twoje prawa

Korzystając z danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za ochronę danych możesz zawsze skorzystać z następujących praw:

Jeśli wyraziłeś zgodę, możesz ją wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Zawsze możesz skontaktować się z organem nadzoru odpowiedzialnym za ciebie za pomocą skargi. Twój właściwy organ nadzoru będzie zależeć od twojego miejsca zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia.

Cele przetwarzania danych przez osoby odpowiedzialne i osoby trzecie

Przetwarzamy twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione nie ma miejsca. Udostępniamy twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy:

przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby sądzić, że masz uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich informacji.

Kontakt

Jeśli masz zapytanie i kontaktujesz się z nami poprzez email lub formularz kontaktowy, wyrażasz dobrowolna zgodę na nawiązanie kontaktu. Wymaga to podania prawidłowego adresu e-mail. Służy to do przypisania zapytania i odpowiedzi na nie. Podanie dalszych danych jest opcjonalne. Podane informacje będą przechowywane w celu przetworzenia twojego zapytania i ewentualnych dalszych pytań.

Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w celu zachowania zgodności z najnowszymi wymogami prawnymi lub dopasować wprowadzone zmiany w naszych usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Twoja nowa wizyta będzie podlegać nowej polityce prywatności.

Pytania do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych.

Jeśli masz jakiekolwiek zapytania dotyczące ochrony danych, napisz do nas lub skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za prywatność:

info@fotojan.eu

Polityka prywatności została stworzona za pomocą generatora oświadczeń o prywatności firmy activeMind AG.