Prawa autorskie i użytkowanie

Znajdujesz się na zdjęciu, które zrobiłem. Co teraz?

1. Do kogo należy to zdjęcie?

Prawa autorskie posiadam ja jako twórca/autor zdjęcia.

2. Czy wolno Ci to zdjęcie rozpowszechniać?

Zdjęcie możesz użyć do celów prywatnych (niekomercyjnych), nie zapominając oczywiście o przypisie autora.

3. Czym jest przypis autora?

Przy zdjęciu musi znajdować się informacja o autorze — w moim przypadku następująca:

© Jan Kisiel FOTOJAN
www.fotojan.eu

4. Czy wolno Ci to zdjęcie obrabiać / przycinać?

Nie. Niedozwolone jest jakiekolwiek przerabianie / edytowanie / manipulowanie / przycinanie moich zdjęć, nakładanie jakichś filtrów, ani usuwanie logo / znaku wodnego. Jeśli masz pytania lub specjalne życzenia, najpierw napisz do mnie!

5. Czy możesz ustawić sobie moje zdjęcie jako profilowe (Facebook, Instagram etc.)?

Niektóre media społecznościowe przycinają zdjęcia na format kwadratowy. Moje fotografie są prostokątne a jakiekolwiek przycinanie jest niedozwolone (patrz punkt 4 powyżej).

Jeśli bardzo chcesz użyć moje zdjęcie jako kwadratowe zdjęcie profilowe/avatar — skontaktuj się najpierw ze mną!

6. Czy wolno Ci użyć mojego zdjęcia do celów komercyjnych?

Jeśli dostałeś ode mnie zdjęcie, możesz je użyć do celów prywatnych (niekomercyjnych), nie zapominając oczywiście o przypisie autora. (patrz Punkt 3).

Jeśli nie zleciłaś/zleciłeś mi zrobienia zdjęć komercyjnych, to nie możesz wykorzystywać moich zdjęć do celów komercyjnych. Jeśli chcesz reklamować swoje usługi / przedsiębiorstwo / przedsięwzięcie / klub etc. — nie możesz wykorzystywać moich zdjęć bez mojej pisemnej zgody (licencji).

Skontaktuje się najpierw ze mną, aby uniknąć przykrych konsekwencji.